การจัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้าของทางร้านจะมี 3 วิธี

ส่งสินค้าแบบด่วนสำหรับลูกค้าทั่วไป ส่งทั่วประเทศ

1.ส่งสินค้าด้วยบริการไปรษณีย์ EMS

2.ส่งสินค้าด้วยบริการ Kerry Express

การจัดส่งด้วยบริการ EMS และ Kerry Express ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งใก้ลเคียงกัน ดังนั้นการจัดส่งจะขึ้นกับทางร้านพิจารณาตามความเหมะสม

3.ส่งสินค้าด้วยบริการ Line Messenger

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วนมากภายในวันนั้น ทางร้านมีบริการเรียก Line Man ให้ โดยเก็บค่าบริการส่งสินค้าปลายทางที่ลูกค้า

ค่าบริการคิดตามเรทระยะทางของ Line Man

ให้บริการได้เฉพาะลูกค้ากรุงเทพเท่านั้น


สามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่

EMS Thaipost

Kerry Express